MPM-PLUS

MPM-STAV

Firma MPM-PLUS je sesterskou spolocnostou spolocnosti MPM-STAV, s.r.o. Spolocnost MPM-STAV, s.r.o. je dlhorocným špecialistom v oblasti stavebníctva, hlavne v oblasti zateplenia budov kvalitnými certifikovanými zateplovacími systémami. Firma poskytuje komplexné služby od vypracovania projektu až po jeho realizáciu.

Naše spolocnosti v oblasti v oblasti stavebníctva sa postupne rozvíjali a rozširovali, coho výsledkom je sesterská spolocnost MPM-PLUS, s.r.o., ktorej špecializáciou je vysprávkovanie vozoviek a komunikácií.

Firma MPM-STAV, s.r.o. pocas svojho dlhorocného pôsobenia na trhu buduje svoj systém manažérstva kvality, ktorého nosným pilierom je vysoká úroven poskytovaných služieb.

Náš systém manažérstva kvality je založený na:
- rešpektovaní a ochrane záujmov zákazníka
- špickovej kvalite a komplexnosti poskytovaných služieb
- maximálnej flexibilite a prispôsobivosti požiadavkám a potrebám zákazníka
- kvalitne odvedenej práce našimi technikmi s remeselníkmi založenej na ich sústavnom školení a pravidelnej kontrole
- korektných medziludských vztahov, slušnosti a poriadku na pracovisku.

Dalšie ponúkané práce

Zateplenie budov budov tepelnoizolacnými systémami
- BEK BAUSTOFFE
- WEBER - TERRANOVA

Výškové práce s použitím horolezeckej techniky
- Odstranovanie zatekaní
- Nátery komínov
- Nátery konštrukcií (stožiarov, svetlíkov, odkvapov a pod.)
- Búracie práce vo výškach
- Umývanie oken výškových budov

Hydroizolácie plochých strieh
- PVC Fólie - Sikaplan
- Modifikované elastomerbitumenové pásy
- Asfaltové pásy
- Stavebná chémia